پورتال تفریحی

کلیک طلا

ماهان سورف

جملات زیبا و حکیمانه...! - جورواجور
 
جورواجور
از هر دری سخنی با خوانندگان عزیز...
آخرین مطالب
شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1392 :: 09:25 ق.ظ
دنیا نیرزد به آنکه پریشان کنی دلی. دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.
 
* هر که سخن نسنجد، از جوابش برنجد.
 
* هر که با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد.
 
* هر که با بدان نشیند، نیکی نبیند.
 
* عالم ناپرهیزکار، کور مشعله‌دار است.
 
* هر چه نپاید، دل بستگی را نشاید.
   * هر که بر زیردستان نبخشاید، به جور زبردستان گرفتار آید.
 
* ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
 
* هر که خیانت ورزد، پشتش در حساب بلرزد.
 
* خانه دوستان بروب و درِ دشمنان مکوب.
 
* بی‌دوست، زندگانی چنان ذوقی ندارد.
 
* اگر شب‌ها همه قدر بودی، شب قدر بی‌قدر بودی.
 
* هیچ کس نزند بر دختر بی ثمر سنگ.
 
* صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.
 
* از نفس پرور، هنروری نیاید و بی هنر، سروری را نشاید.
 
* دنیا نیرزد به آنکه پریشان کنی دلی.
 
* همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.
 
* مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.
 
* دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.
 
* دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.
 
* شیطان با مخلصان برنمی‌آید و سلطان با مفلسان.
 
* رأی بی‌قوت، مکر و فسون است و قوت بی‌رأی، جهل و جنون.
 
* قدر عافیت کسی داند، که به مصیبتی گرفتار آید.
 
* هر که با داناتر از خود بحث کند تا بداند که داناست، بدانند که نادان است.
 
* مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال.
 
* خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطف بی‌دقت، هیبت ببرد.
 
* برادر که در بند خویش است، نه برادر و نه خویش است.
 
* هر کس را که زَر در ترازوست، زور در بازوست.
 
* هر که در زندگی، نانش نخورند، چون بمیرد، نامش نبرند.
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 7710039
امکانات جانبی
Your Codes Here
 
 
بالای صفحه